Moure ve Ribeira do Neiva Okulları Grubu

AEMRN Okulları Grubu, Portekiz, Braga’ya 10 Km ve Porto’ya 70 Km uzaklıkta, 9 anaokulu, 5 ilkokul, 2 ortaokuldan oluşan kamu kuruluşudur.
147 öğretmen ve 59 personelden oluşan okullar grubunun 30 yetişkin öğrenici dahil olmak üzere toplam 1131 öğrencisi bulunmaktadır.
Örgün eğitimde yer alan öğrenci yaş aralığı 3-16, yetişin eğitimine devam edenler ise 18 yaş üstüdür.
AB kaynaklı projelerin yönetiminde geniş bir deneyim yelpazesine sahip olan AEMRN okulları Grubu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ve Erasmus + programlarında birçok projeyi hayat geçirmiş ve proje çıktılarını eğitim kalitesinin yükseltilmesi için entegre çalışmaları yapmaktadır.
Öğrencilerin sosyo-kültürel becerilerini geliştirmek amacıyla müfredat dışı birçok faaliyet yürütmektedir. Bunlardan bazıları; Origami, Yaratıcı Atölye, Meteoroloji Kulübü, Avrupa Kulübü, Eko-Okullar, Yaşayan Bilim, Müzik Atölyesi, Hissediyorum ve Hareket Kulübü, Çömlek Atölyesi, Okul Radyosu, Robotik ve Satranç.
Öğrencilere spor yapma alışkanlığı kazandırmak için Kano, Okçuluk, Badminton, Akrobatik Jimnastik, Paten ve Boccia eğitimleri verilmektedir.
Okulların tümünde internet erişimi olmakla birlikte ve öğrencilerin BIT becerileri anaokulundan itibaren geliştirilmeye çalışılmaktadır. Okullar grubunu diğer okullardan ayıran en önemli özellik öğrencilerin yaratıcılıklarını etkinlikler ve deneyimleme yoluyla geliştirmektir. 

Web sayfası: www.aemourerneiva.com

Eğitim ve Girişimcilik Destek Merkezi

Eğitim ve Girişimcilik Destek Merkezi (CWEP), 2004 yılında Rzeszów’dan bir grup girişimci, öğretmen ve sosyal aktivist tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. CWEP işletmeler ve eğitim kurumları ile işbirliği yapmaktadır. CWEP’in misyonu, cinsiyet, yaş ve etnik kökene bakılmaksızın herhangi bir sosyal grubun entegrasyonunu teşvik etmek için tüm düzeylerde ve her biçimde eğitim öğretimin kalitesini artırmak ve girişimciliği teşvik etmektir. CWEP’in amacı, bu misyona hizmet eden en iyi çözümleri tanıtmak ve uygulamaktır. Özellikle, bu amaç tüm insanların erişilebilirliğini, niteliğini ve verimliliğini artırmak, yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme, e-öğrenme, eğitim ve girişimcilikte yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmek ve katkıda bulunmak üzerine yoğunlaşmaktadır. Kuruluş, işletmelerin ekonomik konumunu güçlendirmek için Avrupa’dan birçok ortakla çalışmakta ve şirketler için çevrimiçi platform olanağı sunmaktadır.

Web sayfası: www.cwep.eu

Instalofi Levante S.L. - FyG Danışmanlık

Instalofi Levante S.L.- FyG Danışmanlık (FyG), özel kavramlar, iş yaratma, istihdam edilebilirlik temel becerileri, okuryazarlık ve aritmetik becerileri, yumuşak ve sert becerileri geliştirme, girişimcilik eğitimi konusunda şirketlerle, yetişkinlere ve gençlere fırsat yaratmada öncü olan özel, üst düzey bir eğitim kurumudur. FyG aktif olarak yeni fırsatlar sunmak ve daha fazla istihdam edilebilir olmalarını sağlamak için farklı dışlanma faktörleriyle karşı karşıya olan gençler ve yetişkinlerin (Ekonomik zorluklar, sosyal engeller, engelliler vb.) gelişimini teşvik eden, geliştiren ve eğitim-öğretim sistemine katılmalarına destek olan bir yapıya sahiptir.
FyG Danışmanlık, şirketler, girişimciler, Start-Up’lar ve dezavantajlı gruplar için çok çeşitli eğitim kursları ve mentorluk programları yürütme deneyimine sahiptir. Kurum, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumdaki tüm bireylere; Oryantasyon, eğitim, değerlendirme, işsizler için işgücü piyasasına giriş için aracılık ve kariyer rehberliği, profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 

Web sayfası: www.fygconsultores.com

LABC

LABC ltd. Şubat 2019’da İtalya’nın Torino şehrinde kurulmuştur. LABC’ nin amacı, bireysel ve toplum sağlığı, grup çalışması, eğitim ve öğretim, işgücü piyasasına yeniden entegrasyon ve proje yönetimi alanlarında deneyimlerini paylaşmak ve geliştirmektir.
LABC, aşağıdaki ilkeleri benimseyen ve paylaşan pan-Avrupa öğrenme topluluğudur:
– İşbirlikçi öğrenme: uluslararası ve intermodal işbirliklerini optimize etmek, metodolojiler ve praksis geliştirmek ve bu deneyimleri aktarmak, kaynakları ve becerileri paylaşmak, geliştirmek.
– Üretkenlik: Topluluk geneli için sosyal ve eğitimsel araçlar, modeller ve praksiler geliştirmek, üretme ve üretme yeteneğini geliştirmek, desteklemek ve yönlendirmek.
LABC; toplum refahı için grup çalışması, eğitim, yönetim danışmanlığı, kamu etkinliklerinin organizasyonu, konferanslar ve seminerler de dahil olmak üzere daha geniş bir faaliyet yelpazesinde aktif ve deneyimlidir. Öğrenme metodolojileri geliştirme, katılımcıların psikolojik, eğitimsel, sosyal ve çevresel alanlara, özel ilgi duydukları konularda farkındalıklarını geliştirmeye yönelik eğitim materyalleri geliştirmenin yanı sıra eğitim araştırmalarında aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Web sitesi: www.labcentro.it

Ludor Mühendislik

Ludor Mühendislik, makine mühendisliği ve tasarım, ürün geliştirme, prototip oluşturma ve AB proje ortaklığı hizmetlerinde kapsamlı hizmetler sunmaya adanmış Romanya merkezli bir mühendislik şirketidir. Ayrıca, 3D baskı, robotik, dronlar, dijital elektronikler vb. dahil olmak üzere eğitimde ileri teknolojilerin uygulanmasında uzmanlığa sahiptir.
Bilimsel faaliyetleri ve / veya Avrupa projeleriyle doğrudan deneyimlerinin bir sonucu olarak, şirket personeli, Endüstri 4.0, 3D Baskı, 3D Modelleme, Drone Teknolojisi, STEM öğretimi, Ürün Geliştirme, Teknolojik Girişimcilik, Teknik Yenilik, dahil olmak üzere birçok alanda uzmanlığı vardır. Ludor Mühendislik, Erasmus + dahil olmak üzere AB projelerine hem koordinatör hem de ortak olarak katılma konusunda doğrudan deneyime sahiptir.
Kendi teknik ve proje yönetimi uzmanlığının yanı sıra, üniversiteler, okullar, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeylerde büyük bir işbirliği ağı bulunmaktadır.

Web sayfası: www.ludoreng.com

Szkoła Podstawowa in Nowa Wieś

Nowa Wieś’daki Jan Twardowski İlköğretim Okulu bir devlet okuludur. Okulun tarihi 1907’de başlamıştır, ancak 2010’da, doğa gözlemlerine felsefi yansımalarla katılan Polonyalı bir şair Jan Twardowski’nin adını almıştır. Okulun küçük bir köyde bulunuyor olmasına rağmen öğrencileri çok yaratıcı ve öğrenmeye heveslidir. Okulda sekiz sınıf, 93 öğrenci, okul öncesi eğitimde ise 42 öğrenci bulunmaktadır. Okulun 31 öğretmeni, profesyonel 7 servis personeli bulunmaktadır.
Okul, güvenlik ilkeleri, sağlığın korunması, vatanseverlik ruhu ve gelenekler göz önünde bulundurularak, uyumlu öğretim ve beceri geliştirme tarzıyla elde edilen fiziksel, psikolojik ve entelektüel gelişimin iyi koşullarını sağlamaya çalışmaktadır. Öğretim süreci yaratıcılık, eleştirel ve mantıksal düşünme üzerine odaklanmıştır.

Web sayfası: www.sp-nowawies.edupage.org

MİLLİ EĞİTİM BAJANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini “özel eğitim hizmetleri” ve “rehberlik hizmetleri” olmak üzere iki ana alanda yürütmektedir. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere eğitim erişimi sağlamak; özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak; Genel Müdürlüğün çalışmalarının temeli öğrencilere, velilere ve öğretmenlere eğitim, kişisel ve mesleki rehberlik hizmetleri sunmaktır. Kurum, engelli bireyler için özel eğitim-mesleki eğitim ve rehberlik hizmetleri açısından Türkiye’deki en yetkili kurum ve politika yapıcıdır.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında, farklı engel grupları için eğitim faaliyetlerini sürdüren 1469 Özel Eğitim Kurumu ve 15.402 öğretmen bulunmaktadır. Bu merkezlerin ülke genelinde yaygın olarak bulunan tüm programları ve malzeme standartları Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmakta ve bu kapsamda projeler yürütülmektedir.

  1. Genel Müdürlüğün organizasyon şemasında 1 Genel Müdür, 7 Daire Başkanı ve 126 personel bulunmaktadır.
    Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı,
  2. Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı,
  3. Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı,
  4. Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı,
  5. Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı,
  6. İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı,
  7. Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı.

Web sayfası: www.orgm.meb.gov.tr

Thessaly Üniversitesi

37 Bölüm ve 8 Fakülte ile Tesalya Üniversitesi, kendi kimliği olan ve ulusal eğitim sisteminde önemli bir konuma sahip bir üniversitedir. Teselya Üniversitesi 43000’den fazla öğrenciye lisans ve lisansüstü programlar ile özel araştırma ve iş alanlarında müfredat dışı modüller sunmaktadır. Tesalya Üniversitesi’nin ana misyonu, bilimsel bilginin araştırma yoluyla teşvik edilmesi ve yerel toplumun yanı sıra ulusal çapta kültürel ve ekonominin kalkınmasına katkı sunmaktır. Üniversite, uluslararası standartlara uygun olarak mükemmel araştırma performansı ve olağanüstü bilimsel başarılarıyla bilinmektedir.
Tesalya Üniversitesi merkez kurumlarından biri olan Uluslararası Eğitim Merkezi (CIE), Üniversitedeki tüm önemli süreçleri desteklemekte ve çeşitli alanlarda merkezi olmayan eğitimi sistematik hale getirmek ve birleştirmek için temel ve kişiye özel hizmetler sunmaktadır. CIE’nin temel misyonu, potansiyel uluslararası ortaklıklar için sürdürülebilir bir ortam sağlamak ve araştırma personeli, fakülte, öğrencilerle birlikte diğer hedef grupların çeşitli uluslararası girişimlere aktif olarak katılmaları için fırsatlar sunmaktır. Ayrıca, CIE yoğunlaştırılmış kısa dönem eğitim kursları kurmayı ve düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Web sayfası: www.uth.gr