3DP ÖĞRETMEN PROJESİ
Geleceğin eğitimiğnde 3D yazıcıların kullanılması

General information about the project

Endüstri 4.0 ve özellikle 3D baskı teknolojisi (3DP) tüm dünyada okulların müfredatına girmekte ve potansiyeli geniş çapta tanınmaktadır. Birçok öğretmen sektördeki bu yeniliği memnuniyetle karşıladığını ve gerekli olduğunu düşünmektedir, ancak birçok öğretmen bu teknolojiyi benimsemek için uygun teknik ve metodolojik bilgiye sahip değildir. Bu durumu değiştirmek için kurgulanan projenin amacı, eğitimde 3D yazıcıların uygulanması ile ilgili öğretmenlerin dijital yeterliliklerini geliştirmektir.

AMAÇ VE HEDEFLER

Temel amacı gerçekleşebilmek için çizilen çerçeve kapsamında; vaka çalışmaları, 3DP ders planları, olası uygulama önerilerini de içeren öğretmen rehber kitabı, 3D modelleme kursu geliştirilmesi, öğretmenlerin yeterliklerini geliştirmek için yenilikçi çevrim içi öğrenme ortamlarının oluşturlması ve uluslararası çapta 3DP uzman öğretmenler için ağ oluşturulması bulunmaktadır.

SONUÇLAR

PROJE ORTAKLARI