3DP TEACHER PROJECT
implementation of 3D Printing in future education

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Przemysł 4.0, a zwłaszcza technologia druku 3D (3DP), coraz częściej jest uwzględniana w programach nauczania na całym świecie, a jej potencjał jest powszechnie doceniany. Mimo, iż wielu nauczycieli uważa tę innowację za przydatną, czy wręcz konieczną w sektorze edukacji to bardzo często brakuje im odpowiedniej wiedzy technicznej i metodologicznej, aby z sukcesem móc ją zastosować. Ten projekt, chce wpłynąć na zmianę tej sytuacji poprzez, poprawę kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wdrażania druku 3D w klasie.

CELE

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: opracowanie Przewodnika 3DP dla nauczycieli (obejmującego studia przypadków, plany lekcji uwzględniające druk 3D oraz zalecenia dotyczące możliwości jego wdrożenia); opracowanie kursu modelowania 3D dla nauczycieli; opracowanie środowiska online dla nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem rozwiązań 3DP; Utworzenie sieci nauczycieli – ekspertów w temacie 3DP.

REZULTATY

PARTNERZY PROJEKTU