ΕΡΓΟ 3DP TEACHER
εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Βιομηχανία 4.0, και ιδιαίτερα η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης (3DP) εισέρχεται στα σχολικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο και οι δυνατότητές της γίνονται ευρέως αναγνωρισμένες. Πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αυτή η καινοτομία είναι ευπρόσδεκτη και απαραίτητη, αλλά πολύ συχνά δεν διαθέτουν κατάλληλες τεχνικές και μεθοδολογικές γνώσεις για να εφαρμόσουν αυτήν τη νέα τεχνολογία. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ο στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών σε σχέση με την εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος του έργoυ θα επιτευχθεί μέσω: της ανάπτυξης ενός βιβλίου oδηγιών για τoυς εκπαιδευτικούς, το οποίο καλύπτει μελέτες περιπτώσεων, σχέδια μαθημάτων με εφαρμογές 3DP; Ανάπτυξη μαθημάτων τρισδιάστατης μοντελοποίησης για εκπαιδευτικούς; ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν λύσεις 3DP ; ανάπτυξη δικτύου εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτικών 3DP.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ